De Beuk Wageningen

Op weg naar een ecologisch
buurtschap

Op de Wageningse berg, aan de overgang van de Veluwe naar de Rijnvallei en het Renkums Beekdal, ligt het prachtige natuurgebied de Dorschkamp. Deze bijzondere plek van grote natuurwaarde is door de gemeente aangewezen als locatie voor woningbouw. Samen met vele Wageningers hebben wij, leden van De Beuk, de wens om op deze locatie een ecologische woonwijk te realiseren waar duurzaamheid geïntegreerd wordt in het dagelijks leven en waar zorg voor elkaar en nabuurschap centraal staan.

De woonplannen van de gemeente bieden voor De Beuk een geweldige kans om deze wijk mogelijk te maken. Tegelijkertijd vormt samenwerken met De Beuk voor de gemeente een unieke gelegenheid om haar beleid op het gebied van wonen, zorg, welzijn en klimaat te realiseren met betrokken bewoners.

Vereniging De Beuk

De Beuk is een samenwerkingsverband van Platform Duurzaam Wageningen, Vereniging Ecodorpen Gelderland, Visiegroep Ecodorp Wageningen en andere belangstellenden. Het is onze missie om een ecologische leefgemeenschap te ontwikkelen in Wageningen.

De Dorschkamp

De Dorschkamp ligt op de Wageningse berg, in het bosrijke gebied grenzend aan de Wageningse Eng.

Het is een uniek gebied met grote ecologische en historische waarde.

Het plan

Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk en het versterken van de natuurwaarden. Daarom bouwen we circulair en/of biobased en wordt de wijk natuurinclusief. Ook wordt De Beuk een sociale wijk waarin we samenleven en faciliteiten delen.

Hoe ziet het proces eruit?

Zie hieronder de tijdlijn zoals gedeeld door de projectontwikkelaars.

Juni 2021
Juni 2021
h

Definitiefase

Gebiedsvisie

Juni 2023
Juni 2023
l

Ontwerpfase

Stedenbouwkundig plan

December 2023
December 2023

Voorbereidingsfase

  • Bestemmingsplan
  • Onderzoek
  • Kavelpaspoort

2024
2024

Realisatiefase

  • Procedures
  • Bepalen ontwikkelstrategie
  • Voorbereiding bouw
  • Start bouw