We bouwen samen via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en streven naar een natuurinclusieve wijk waar bewoners met diverse achtergronden zich thuis voelen. We beperken onze ecologische voetafdruk, wonen compact en delen voorzieningen.

Natuurinclusief bouwen

Ons doel is om zowel de ecologische voetafdruk te minimaliseren als de bestaande natuurwaarden te versterken. Om dit te bereiken, bouwen we bij voorkeur kleine tot middelgrote woningen en maken we gebruik van circulaire en/of biobased bouwtechnieken, waarbij we de kringlopen van materialen in acht nemen. Bovendien streven we naar het opwekken en benutten van hernieuwbare energie en het gebruik van grijs- en hemelwater. De woningen in de wijk vormen één geheel en passen qua bouwstijl bij elkaar, maar hebben verschillende formaten en vormen.

Met een natuurinclusieve opzet en inrichting van de wijk beschermen we de aanwezige natuur en biodiversiteit en ontstaat er leefruimte voor inheemse soorten in het buurtgroen en in de tuinen rondom de woningen. Hierbij maken we gebruik van verschillende zones volgens de permacultuur-principes. Het centrum van de wijk zal het meest intensief gebruikt worden door de bewoners, terwijl de tuinen rondom de bebouwing bestaan uit eetbare en inheemse planten. De buitenranden van het terrein lopen geleidelijk over in het bos. Het terrein wordt autoluw gehouden, waarbij het parkeren plaatsvindt aan de rand van het gebied of ondergronds.

Zuiderveld Nijmegen
Ecodorp Boekel

Wooninspiratie: Ecowijk Eva Lanxmeer in Utrecht (boven), Ecowijk Zuiderveld in Nijmegen (midden) en Ecodorp Boekel (onder)

Met de bewoners

De Beuk wordt ontwikkeld via collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), waarbij de toekomstige bewoners nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de woningen en de wijk. Dit zorgt ervoor dat de woningen en de wijk zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van de toekomstige bewoners. Het CPO-proces draagt ook bij aan de sociale cohesie, omdat de betrokkenen elkaar al leren kennen tijdens de ontwikkeling.

Hoewel niet alle toekomstige bewoners direct betrokken zijn bij de ontwikkeling, vertegenwoordigt De Beuk wel hun belangen. De Woningstichting is één van de partijen waarmee we samenwerken om te zorgen voor een goede aanvulling op het huidige aanbod van sociale huurwoningen in Wageningen.

We streven naar een diverse wijk waar plaats is voor mensen met verschillende culturele achtergronden, inkomens en levensfases. Dit willen we bereiken door een divers woningaanbod en door het stimuleren van een open mindset, zodat iedereen zich welkom voelt in de wijk. Dit vraagt om betrokkenheid van de bewoners, inzet voor de leefbaarheid van de wijk en zorg voor elkaar.

Voorzieningen delen

Een belangrijk aspect van onze duurzame en sociale woonwijk is het delen van faciliteiten. Zo wordt er een gezamenlijke moestuin en/of voedselbos opgezet waar bewoners kunnen genieten van verse, lokale producten.

Daarnaast zal er een gemeenschappelijke ruimte worden gerealiseerd waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en verschillende activiteiten kunnen organiseren. Deze ruimte zal ook openstaan voor bijeenkomsten die gericht zijn op kennisdeling en bijdragen aan onze missie van duurzaamheid en sociale samenhang.

We vinden het belangrijk om deze mogelijkheden te faciliteren en toegankelijk te maken voor alle bewoners en geïnteresseerden.

Nog meer wooninspiratie: Bouwen met stro door Strotec (linksboven), bouwen met hout door de Woonpioniers (midden-links) en Geworteld Wonen in Rijswijk (onder)