Ons doel is om een ecologisch duurzame leefgemeenschap te creëren op de Dorschkamp, omdat wij geloven dat dit de beste manier is om de natuurlijke schoonheid van het gebied te behouden, zowel tijdens als na de bouw. Dit soort gemeenschap bestaat uit mensen die natuur en milieu waarderen en prioriteren, en duurzaamheid integreren in hun dagelijks leven. Het is een droom die veel mensen in Wageningen al lang koesteren. Ze stellen zich een buurt voor waar wonen, werken en zorgen voor elkaar naadloos geïntegreerd zijn. Als centrum van duurzaamheidsinnovatie denken wij dat Wageningen de perfecte plek is om ruimte te creëren voor dit soort duurzame leefgemeenschappen die wereldwijd aan populariteit winnen.

Vereniging De Beuk bestaat uit diverse subgroepen. Hieronder stellen ze zich kort voor.

Expertise binnen De Beuk

De Beuk beschikt over uitgebreide kennis op gebied van duurzaamheid, ecologie, architectuur, biobased bouwen, samenlevingsopbouw en projectontwikkeling. Wij zijn een goede samenwerkingspartner vanwege deze expertise, onze inzet voor het project en onze motivatie voor duurzaam wonen.

De leden tijdens de eerste ALV

Maart 2023

Samenwerking

Wij zijn in gesprek met diverse partijen met als doel samen te werken op gebied van:

  • Onderzoek naar ecologie en biodiversiteit in samenhang met natuurinclusief bouwen en wonen (Biotraces/WUR en de Wetenschapswinkel.
  • Het toegankelijk maken van de woningen voor diverse beurzen en woonbehoeften (Woningstichting)
  • Het zo goed mogelijk inrichten van de ecologische wijk (Ecodorpennetwerk)

Verder hebben we de steun van de gemeenteraad en de grondeigenaren voor een haalbaarheidsstudie en heeft de gemeente toegezegd op de Dorschkamp ruimte te maken voor een CPO initiatief.

Bestuur

Van links naar rechts:

Pablo van Neste (voorzitter)

Pauline Saltet (penningmeester)

Samara Hutting (lid)

(Functie vacant: secretaris)

Raad van advies

Henry Mentink: voorzitter UNO-stichting Veerhuis, Friend of the Earth Charter

Bernard Smits: bestuurder van de Woningbouwvereniging Gelderland en cofounder van van Cooplink

Prof. dr Louise Vet: ecoloog, ex-directeur NIOO en Emeritus Professor in Evolutionary Ecology (WUR)

Prof. dr. ir Arjen Wals: professor Transformative Learning for Socio-ecological Sustainability/Unesco Chair

Ir. Kees van Veluw: docent Permacultuur WUR en adviseur Agroforestry & Animal Production bij het Louis Bolk Instituut